TDB

Bilimsel Program

  SALON A SALON B
08:00-10:00 YETERLİK SINAVI  
13:15-13:30 Açılış Konuşmaları
Merih Berberoğlu
Şükran Darcan
 
13:30-15:00 Açılış Konferansı
Oturum Başkanları: Merih Berberoğlu, Zehra Aycan
Fabkin, A Novel Hormone Linking  Energy State with Endocrine Response in Diabetes

Gökhan Hotamışlıgil
 
15:00-15:30 Endokrin Söyleşiler
Olgularla Neonatal Diyabet

Mehmet Nuri Özbek
 
15:30-16:00 Oturum Başkanları: Rüveyde Bundak, Filiz Çizmecioğlu

Tip 1 Diyabet ve Obezite, Metabolik Sendrom
Zerrin Orbak
 
16:00-16:30 Oturum Başkanları: Şükrü Hatun, İlknur Arslanoğlu

Tip 2 Diyabet , Obezite ve Metabolik Sendrom ve GLP-1 Analog Tedavisi  
Damla Gökşen

 
16:30-16:45 Sohbet-Medtronic

Kapalı Devre İnsulin İnfüzyon Pompası ile Çözüme Ulaşabildik mi?
Damla Gökşen

 
16:45-17:45

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Şükran Poyrazoğlu, Halil Sağlam

SS-001 Prematür Adrenarş Tanılı Olguların Klinik Biyokimyasal ve Uzun Dönem İzlem Verileri
Dilek Bingöl Aydın

SS-002 Erken Dönem Tekrar Testlerinde BH Yanıtı Normal Olup BH Tedavisi Bir Yılda Kesilen Olguların Erişkin Boyları
Doğuş Vurallı

SS-003 Konjenital Hipopitüitarizm Tanılı Olgularda Yeni Nesil Dizi Analizi ile Genetik Tanı: Yeni Varyantlar
Arzu Jalilova

SS-004 Tip 1 Diyabetli Küçük Çocuklarda Gece Ara Öğün Seçeneklerinin Nokturnal Glisemiye Etkilerinin İncelenmesi: CGM Sonuçları
Tuğba Gökçe

SS-005 Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adölesanlarda Diyabetik Nefropati Gelişimini Öngördürücü Genetik Temelli Risk Skoru Oluşturulması
Ferda Evin

SS-006 MODY Olgularının Klinik ve Laboratuvar Özellikleri, Genetik Mutasyon Spektrumu ve Fenotip- Genotip İlişkisi: Türkiye Çalışması
Elif Özsu

KISA SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Mustafa Kendirci, İhsan Esen

KS-001 Tip 1 Diyabet Tanılı Hastalarda Uygulanan Egzersiz Programının Klinik Bulgular ile İrisin Ve Sestrin Düzeylerine Etkilerinin İncelenmesi
Emre Ceyhun

KS-002 MinimedTM 780G Otomatik İnsülin İletim Sisteminin Performansının Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Elif Eviz

KS-003 Lösin Rich α-2 Glikoprotein 1 (LRG1) Erken Nefropati Belirteci Olabilir Mi?
Didem Yıldırımçakar

KS-004 Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adolesanlarda Benlik Saygısı, Hastalığa Yönelik Tutum ve Glisemik kontrol İlişkisi
Gülay Can Yılmaz

KS-005 Tip 1 Diyabetli Çocuk ve Adolesanlarda Düzensiz Yeme Davranışları ve İlişkili Faktörler
Ebru Barsal Çetiner

KS-006 Tip 1 Diyabet Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Hibrit Kapalı Döngü İnsülin İnfüzyon Pompa Sistemlerinin Glisemik Kontrol Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hanife Gül Balkı

KS-007 Tip 1 Diabetes Mellitus Tanılı Çocuklarda Arterial Sertliğin Speckle Tracking Karotis Strain Ultrasonografisi ile Değerlendirilmesi: Aterosklerotik Değişiklikler Çocukluk
Reyhan Deveci Sevim

17:45-18:15 ARA  
18:15-18:45 AÇILIŞ TÖRENİ  
18:45-19:45 AÇILIŞ SOHBETİ
Moderatör:  Merih Berberoğlu
Kadın Beyni/Erkek Beyni
Sinan Canan
 
  SALON A SALON B
08:30-09:15 Çalışma Gruplarının Toplantıları 1  
09:15-10:00 Çalışma Gruplarının Toplantıları 2  
10:00-10:15 Kahve Molası
10:15-11:00 Oturum Başkanları: Ayşehan Akıncı, Aysun Bideci
Monojenik Obezite; Çocuklarda Yeni Tedavi Önerileri
Firdevs Baş
 
11:00-11:30 Endokrin Söyleşiler
Olgularla Langerhans Hücreli Histiyositoz
Elif Özsu
 
11:30-12:00 Oturum Başkanları: Şükran Darcan, Gülay Karagüzel
Uzun Etkili Büyüme Hormonu Kullanımı
Semra Çetinkaya
 
12:00-12:45
Uydu  Sempozyumu - Novo Nordisk

Büyüme Hormonu Tedavisinde Gri Alanlar: SGA ve Turner Sendromu’na Bağlı Boy Kısalığının Uygun Yönetimi
Oturum Başkanı: Feyza Darendeliler
Konuşmacılar: Abdullah Bereket, Ayhan Abacı
 
12:45-13:45 ÖĞLE YEMEĞİ  
13:00-13:45

POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI

TİROİD 1
Oturum Başkanları: Ceyhun Dizdarer, Beray Selver Eklioğlu

TİROİD 2
Oturum Başkanları: Doğa Türkkahraman, Korcan Demir

TİROİD 3
Oturum Başkanları: Gülay Karagüzel, Onur Akın

DİYABET 1
Oturum Başkanları: Pınar İşgüven, Belma Haliloğlu

DİYABET 2
Oturum Başkanları: Gül Yeşiltepe Mutlu, Erdal Kurnaz

DİYABET 3
Oturum Başkanları: Filiz Mine Çizmecioğlu, Nurullah Çelik

DİYABET 4
Oturum Başkanları: Zeynep Atay, Özlem Kara

KEMİK 1
Oturum Başkanları: Atilla Çayır, Erdal Eren

KEMİK 2
Oturum Başkanları: Bülent Hacıhamdioğlu, Pınar Kocaay

BÜYÜME 1
Oturum Başkanları: Erdal Adal, Ahmet Anık

BÜYÜME 2
Oturum Başkanları: Şükran Poyrazoğlu, Doğuş Vurallı Karaoğlan

BÜYÜME 3
Oturum Başkanları: Filiz Tütüncüler Kökenli, Aşan Önder Çamaş

 
13:45-15:00 Oturum
Oturum başkanları:Selim Kurtoğlu, Cengiz Kara

Santral Hipotiroidi 
Olcay Evliyaoğlu

İyot Eksikliğinde Güncel Durum
Alev Özön
 
15:00-15:30 Endokrin Söyleşiler
Lipodistrofiler
Esra Deniz Papatya Çakır
 
15:30-16:15
Uydu Sempzoyumu - Sanofi
Parçaları Birleştirin: İdiyopatik Kısa Boy ve MPS1
Hatice Serap Sivri , Zeynep Alev Özön
 
16:15-16:45 Oturum Başkanları: Ömer Tarım, Behzat Özkan
İdyopatik İnfantil Hiperkalsemi
Bülent Hacıhamdioğlu
 
16:45-17:15
Uydu Sempozyumu - Pedtalks-Sandoz

Prader-Willi  Sendromunda Uyku Apnesi Büyüme Hormonu Tedavisi İçin Kontrendikasyon mu ?
Hande Turan

 
17:15-18:30

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Betül Ersoy, Orhun Çamurdan

SS-007 Patojenik SRD5A2 varyantları ile ilişkili cinsiyet gelişim bozukluğu olgularımızın değerlendirilmesi
Can Celiloğlu

SS-008 Marfan Sendromu Tanısı ile Taranan Olgularda Genotip ve Fenotip İlişkisinin Değerlendirilmesi
Murat Karaoğlan

SS-009 WISP3 Geni Varyantlarına Bağlı Progresif Psödoromatoid Displazi
Fatih Gürbüz

SS-010 Santral Erken Puberte veya Hızlı İlerleyen Puberte Olgularında Nihai Boyu Öngörmede Kullanılan Farklı Tahmini Erişkin Boy Hesaplama Yöntemlerinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
Gözde Akın Kağızmanlı

SS-011 Santal Erken Ergenliğin Tanısal Değerlendirilmesi: GnRH Testi Yerine Skorlama Sistemi Yapılabilir mi?
Seyran Bulut

SS-012 Mavi Işık Maruziyeti ve Maruziyet Süresinin Ratların Puberte Süreci Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi
Aylin Kılınç Uğurlu

SS-013 GnRH Analoğu Tedavisi Alan Santral Puberte Prekozlu Kız Olgularda Leuprolid Asetat Tedavisinin Monitorizasyonunda 0. ve 120. dk LH’nın Yeri
Sema Nilay Abseyi

SS-014 MOTS-c Serum Düzeyleri ve MOTS-c m.1382A>C Polimorfizmi Polikistik Over Sendromu ile ilişkili midir?
Berna Eroğlu Filibeli

SS-015 Final Boya Ulaşmış Santral Erken Puberteli Hastalarda Farklı Yöntemler ile Ön Görülen Erişkin Boy Hesaplarının Karşılaştırılması: Bayley–Pinneau-Averaj Yöntemi ile Daha İyi Final Boy Ön Görüsü Yapılabilir mi?
Esin Karakılıç Özturan

KISA SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Mehmet Boyraz, Enver Şimşek

KS-008 Büyüme Hormonu Uyarı Testlerine Pik Büyüme Hormonu Yanıtı İle Vücut Kitle İndeksi ve Vücut Yağ Dağılımı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
İclal Okur

KS-009 Ailevi Büyüme Hormonu Eksikliği Olgularında GH-1 Varyantlarının Taranması (Ulusal ÇEDD-NET Projesi)
Fatih Gürbüz

KS-010 In Vitro Koşullarda Melatonin, Büyüme Hormonu ve Adiposit Kök Hücre Eksozom Uygulamalarının Kondrosit Proliferasyonu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
Simge Eren

KS-011 Osteogenezis İmperfekta Tanılı Olgularda Solunum Fonksiyonlarının İmpuls Ossilometri ve Klasik Spirometri ile Değerlendirilmesi
Ferda Evin

KS-012 Çocukluk Çağı Hiperkalsemisi: Tek Merkez Deneyimi
Fatih Kilci

KS-013 Vitamin D Bağımlı Raşitizm Tip 1a Olgularının Klinik, Laboratuvar ve Genetik Özellikleri ile Uzun Dönem İzlem Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Ulusal Çok Merkezli
Atilla Çayır

KS-014 GnRHa Tedavisinin Santral Puberte Prekokslu Erkek Çocuklarda Erişkin Boya Etkisi
Yağmur Ünsal

KS-015 İstanbul’da Yaşayan Kız Çocuklarında Son 12 Yılda Meydana Gelen Menarş Yaşı Değişiminin Belirlenmesi
Buşra Gürpınar Tosun

KS-016 Erken Ergenlik ve Varyantı Olan Kız Çocuk Annelerinde Depresyon ve Kaygı Düzeyinin Değerlendirilmesi
Ayşegül Ceran

  SALON A SALON B
08:00-09:00

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Hakan Döneray, Tolga Ünüvar

SS-016 Çocukluk Çağı Diferansiye Tiroid Kanserinin Klinik Özellikleri, Risk Sınıflandırmaları ve Uzun Süreli Takibi: Tek Merkez Deneyimi
Zehra Aycan

SS-017 Doğumsal Hipotiroidi Ulusal Tarama Programından Bir Kesit; Son 6 Yıl Değerlendirimi, Tiroksin Dozu Geçici/Kalıcı Doğumsal Hipotiroidi Öngörümünde Yol Gösterici Olabilir
Yavuz Özer

SS-018 Hashimoto Tiroiditi Tanısı Olan 3-10 Yaş Arası Çocuklarda Mikrobiyotanın ve Zonulin Düzeyinin Değerlendirilmesi
Zekiye Küpçü

SS-019 İzole Santral Hipotiroidili Olguların Tanı ve İzlem Özellikleri
Elvan Bayramoğlu

SS-020 Sağlıklı Okul Çağı Çocuklarında İyot Durumu ve Tiroid Hacimlerinin Normal Değerleri
Reyhan Deveci Sevim

SS-021 Sağlıklı Okul Çağı Çocuklarında Okul Taraması Sırasında Rastlantısal Saptanan Tiroid Patolojilerinin Değerlendirilmesi
Reyhan Deveci Sevim

KISA SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Zeynep Atay, Sibel Kınık

KS-017 Pediatrik Cushing Hastalığı Vaka Serisi
Esra Koçyiğit

KS-018 46,XY Cinsel Gelişim Bozukluğunda 17-beta hidroksisteroid dehidrojenaz Tip 3
Can Celiloğlu

KS-019 Polikistik Over Sendromlu Adolesanlarda Serum Miyo-inositol Düzeylerinin Klinik ve Metabolik Göstergeler ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
Nisan Üçer Bahadır

KS-020 Metabolik Hastalıklarda Endokrinolojik Sorunlar; Biz ne yapabiliriz?
Elif İnan Balcı

KS-021 Obezitede Metformin Tedavisinin Renal Fonksiyonlar Üzerine Etkisi
Dilek Çiçek

KS-022 Leptin ve Leptin Reseptör Eksikliği: Klinik ve Genetik Özelliklerin 10 Yeni Vaka ve Literatürdeki Tüm Olguların Işığında Karşılaştırılması
Özge Besci

KS-023 Papiller Tiroid Karsinomlu Olgularda Persistan Hastalık Durumunun Değerlendirilmesi
Semiha Bekfilavioğlu

09:00-10:45 Oturum Olcay Neyzi Anısına
Oturum Başkanları: Feyza Darendeliler, Şükran Darcan

Primer büyüme bozuklukları, ayırıcı tanı
Abdullah Bereket
Büyüme Hormonu Salgısı Normal , IGF -1 Eksikliği Olan Çocuklarda Ayırıcı Tanı
Nazlı Gönç
 
10:45-11:15 Endokrin Söyleşiler
Akondroplazi
Fatih Gürbüz
 
11:15-11:45 Oturum Başkanları: Zeynep Şıklar, Sema Akçurin
Rasopatiler
Serap Turan
 
11:45- 12:15
Uydu Sempozyumu - Pedtalks-Sandoz

Kronik Böbrek Hastalığında Büyüme Hormonu Tedavisi
Ahmet Anık

 
12:15-12:45

Uydu Sempozyumu - Pfizer
Oturum Başkanı: Semra Çetinkaya
BHE Tedavisinde Uyumun Önemi & 2022 Uyum Anketi Sonuçları

Erdal Eren

 
12:45-13:30 Öğle Yemeği  
12:45-13:30

POSTER BİLDİRİ SUNULARI

ADRENAL 1
Oturum Başkanları: Mehmet Emra Atabek, Özlem Sangün

ADRENAL 2
Oturum Başkanları: Veysel Nijat Baş, Nesibe Akyürek

ADRENAL 3
Oturum Başkanları: Ayla Güven, Havva Nur Peltek Kendirci

OBEZİTE 1
Oturum Başkanları: Mehmet Emre Taşçılar, Ahmet Uçaktürk

OBEZİTE 2
Oturum Başkanları: Tolga Ünüvar, Muammer Büyükinan

PUBERTE 1
Oturum Başkanları: Pelin Bilir, Derya Buluş

PUBERTE 2
Oturum Başkanları: Şenay Erdeve, Nursel Muratoğlu Şahin

CGB 1
Oturum Başkanları: Leyla Akın, Samim Özen

CGB 2
Oturum Başkanları: Gönül Çatlı, Heves Kırmızıbekmez

DİĞER 1
Oturum Başkanları: Birgül Kırel, Hüseyin Demirbilek

DİĞER 2
Oturum Başkanları: İlker Tolga Özgen, Ahmet Uçar

DİĞER 3
Oturum Başkanları: Hasan Önal, Bayram Özhan

DİĞER 4
Oturum Başkanları: Fatih Temiz, Hale Ünver Tuhan

 
13:30-14:15 Oturum Başkanları: Oya Ercan, Filiz Tütüncüler
Hipotalamik Obezitede Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Şenay Erdeve
 
14:15-15:15 Oturum Başkanları: Peyami Cinaz, Ece Böber
Pubertede nörofizyoloji ve ilgili bozukluklar
Bumin Dündar
Premature Telarş, Prematüre Pubarş Olgularında İzlem
Nihal Hatipoğlu
 
15:15-15:45 Endokrin Söyleşiler
Hipofosfatemik Rikets
Ayça Altıncık
 
15:45-17:00 Yuvarlak Masa
Oturum Başkanları: Bilgin Yüksel,Tülay Güran

CGB Olgularında Cerrahi Tedavi  (Pediatrik Üroloji Gözüyle/ Pediatrik Endokrinoloji Gözüyle)
Berk Burgu/Samim Özen
 
17:00-18:00 Uzlaşı
Oturum Başkanları: Mehmet Keskin, Serap Semiz

Pediatrik Graves Hastalığı ve Hipofiz Sapı Kalınlaşması
Erdal Eren, Gönül Çatlı
 
18:00-18:30 DERNEK TOPLANTISI  
SALON A
08:30-09:30 Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanı: Zehra Aycan

Konuşmacı: Elif Özsu
09:30-10:30 Oturum Başkanları: Murat Aydın, Yaşar Cesur
Ovarian gonadal disgenezis
Ayhan Abacı
Prematüre Ovarian Yetmezlikte Tanısal Yaklaşım
Leyla Akın
10:30-10:45 ARA
10:45-12:15 Yıllık
Oturum Başkanılar: Ayça Törel Ergür, Özgür Pirgon

Konuşmacılar:

Neonatal Endokrinoloji
Veysel Baş

Pituiter-Nöroendokrin Sorunlar

Heves Kırmızıbekmez

Adrenal
Emine Çamtosun

Kemik
Fatma Dursun
Önemli Tarihler