TDB

Kurslar

  26 Ekim 2022 Çarşamba

08:45-09:00

Kurs Açılışı ve Pediatrik Endokrinolojiye Giriş
Prof. Dr. Şükran Darcan
Prof. Dr. Merih Berberoğlu

09:00-10:30

Büyüme

09:00-09:45

Kısa boy
Filiz Tütüncüler

09:45-10:30

Obezite
Doğa Türkkahraman

10:30-10:45

Ara

10:45-12:15

Puberte

10:45-11:30

Erken Puberte
Ece Böber

11:30-12:15

Geç Puberte
Ayla Güven

12:15-12:20

Ara

12.20-13.00

Olgu Sunumları-1

12:20-12:30

Olgu 1: Büyüme hormonu eksikliği olan çocuk
Gülin Tabanlı

12:30-12:40

Olgu 2: Fazla kilolu çocuk
Özge Bayrak Demirel

12:40-12:50

Olgu 3: Yavaş ilerleyen erken ergenliği olan kız
Merve Güllü

12:50-13:00

Olgu 4: Yapısal büyüme-puberte gecikmesi olan ergen
Yüksel Yaşartekin

13:00-14:00

Öğle yemeği

14:00-15:30

Cinsiyet Gelişim Bozuklukları

14:00-14:45

46, XY Cinsiyet gelişim bozukluklarına yaklaşım
Bilgin Yüksel

14:45-15:30

46, XX Cinsiyet gelişim bozukluklarına yaklaşım
Zeynep Şıklar

15:30-15:45

Ara

15:45-17:15

Tiroid

15:45-16:30

Konjenital hipotiroidi
Ömer Tarım

16:30-17:15

Otoimmün tiroidit ve Edinsel hipotiroidi
Cengiz Kara

17:15-17:20

Ara

17.20-18.00

Olgu Sunumları-2

17:20-17:30

Olgu 5: Kuşkulu genitalya ile doğan 46,XX bebek
Halil İbrahim Gün

17:30-17:40

Olgu 6: Amenore/virilizasyon ile başvuran 46,XY kız
Esma Ebru Altun

17:40-17:50

Olgu 7: Doğumsal hipotiroidizmli bebek
Suat Tekin

17:50-18:00

Olgu 8: Edinsel hipotiroidizmli çocuk
İlknur Pınar Dayıoğlu

  27 Ekim 2022 Perşembe

09:00-10:00

Endokrin Aciller-1

09:00-09:50

Hipokalsemi-Hiperkalsemi
Behzat Özkan

09:50-10:20

Hipoglisemi
Orhun Çamurdan

10.20-10.30

Ara

10:30-11:30

Endokrin Aciller-2

10:30-11:00

Adrenal yetmezlik
Tülay Güran

11:00-11:30

Diyabet ketoasidozu
Damla Gökşen

11.30-12.20

Olgu Sunumları -3

11.30-11.40

Olgu 9: Adrenal kriz ile başvuran olgu
Ebru Mısırlı Özdemir

11:40-11:50

Olgu 10: Ketoasidoz koması ile başvuran olgu
Şafak Demirtaş

11:50-12:00

Olgu 11: Ketotik hipoglisemi ile başvuran olgu
Simge Eren

12:00-12:10

Olgu 12: Hipokalsemi ile başvuran olgu
Gözde Akın Kağızmanlı

12:10-12:20

Olgu 13: Hiperkalsemi ile başvuran olgu
Burçin Çiçek

12:20:12:30

Kapanış ve Değerlendirme
Prof. Dr. Cengiz Kara

  26 Ekim 2022 Çarşamba
09:00-09:10 Açılış
Prof. Dr. Şükran Darcan
Prof Dr. Merih Berberoğlu
09:10-10:30 Temel Tıbbi Genetik Kavramlar
Temel Kavramlar
Tanı Yöntemlerine Genel Bakış - Olgu Örnekleri ile Hangi Vakada Hangi Testi İsteyelim?
Dr. Öğ. Üy. Halil G. Karabulut
10:30-10:50 ARA
10:50-12:00 Klinik Genetik (Genotip–Fenotip & Genetik Danışmanlık)
Kromozomal Endokrin Sistem Hastalıkları
Prof. Dr. Hatice Ilgın Ruhi

Turner Sendromu
Klinefelter Sendromu
Karma Gonadal Disgenezis
12:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 Monogenik Endokrin Sistem Hastalıkları
Doç. Dr. Nüket Yürür Kutlay

Konjenital Adrenal Hiperplazi
Konjenital Leptin Eksikliği
Androjen Direnç Sendromu
Akondroplazi
Gonadal Disgenezi Genetiği
14:30-14:50 ARA
14:50-15:30 Multifaktoriyel Endokrin Sistem Hastalıkları
Öğ. Gör. Dr. Şule Altıner

Büyüme ve Genetik
Obezite Genetiği
15:30-16:10 Karma Etyolojik Nedenler ve Endokrin Sistem Hastalıkları
Öğ. Gör. Dr. Sadiye Ekinci

Psödohipoparatiroidizm
Prader-Willi Sendromu
Silver Russel Sendromu
16:10-16:20 ARA
16:20-17:50 Raporlama ve Yorumlama   (AÜTF Tıbbi Genetik ABD)
Önceden Belirlenen Olgular Üzerinden Raporların Değerlendirilmesi: İnteraktif Eğitim Oturumu
17:50-18:30 Güncel Araştırma Konuları, Yeni Tanı ve Tedavi Yöntemleri
Dr. Öğ. Üy. Timur Tuncalı

  26 Ekim 2022 Çarşamba
08:30 - 09:00

Açılış Konuşmaları

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkanı
Prof. Dr. Şükran Darcan

Kongre Başkanı
Prof.Dr. Merih Berberoğlu

Çocuk ve Adolesan Diyabetikler Derneği Başkanı
Prof. Dr. Hülya Günöz

Diyabet Hemşireliği Derneği Başkanı
Prof. Dr. Nermin Olgun

Diyabet Diyetisyenliği Derneği Başkanı
Prof. Dr. Emine Akal Yıldız

Diyabet Grup Başkanı
Prof. Dr. Zehra Aycan

09:00 - 09:10 Merkezlerimizi Tanıyalım
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Rüveyde Bundak, Prof. Dr. Aysun Bideci
09.00-09.30
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Diyabet Ekibi
Prof.Dr.Şükrü Hatun, Prof.Dr.Gül Yeşiltepe Mutlu, Dr.Elif Eviz, Uzm Hemş.Ecem Can, Dyt.Tuğba Gökçe, Uzm Klinik Psk.Serra Muradoğlu
09.30-10.00 SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi Çocuk Diyabet Ekibi
Prof.Dr.Atilla Çayır, Dr.Ayşe Özden, Hemş.Beyza Kızıloğlu, Hemş.Ayşe Tosun, Dyt.Hülya Kara
10:10-10:15 ARA -  Videolarla Başarı Hikayeleri
10:15-11:00 Diyabetin Matematiği ve Glisemik Hedefler
Oturum Başkanları: Prof.Dr.Olcay Evliyaoğlu , Doç.Dr.Ergun Çetinkaya
Konuşmacılar: Prof.Şenay Erdeve, Prof.Gül Yeşiltepe Mutlu
11:00-12:00 Diyabet Yönetiminde Standardı Yakalayabildik mi?
Oturum Başkanları: Prof.Dr.Nermin Olgun, Doç.Dr.Alev Keser, Prof.Dr.Şebnem Soysal
Konuşmacılar:
Uzm.Hemş.Şenay Zuhur: Diyabet eğitiminde standartlar
Uzm.Dyt.Halime Çelik: Beslenme eğitiminde standartlar
Uzm Psk.Meriç Onbaşıoğlu: Psikolojik izlemde standartlar
12:00-12:30 Diyabetli Çocuğun Okulda Bir Günü
Oturum Başkanları: Prof.Dr.Muazzez Garipağaoğlu, Uzm.Hemş.Nurdan Yıldırım
Konuşmacılar: Hemş.Kader Saran, Dr.Dyt.Didem Güneş Kaya
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
POSTER ZİYARETİ
OTURUM BAŞKANLARI: Doç Dr Havva Nur Peltek Kendirci, Doç Dr Aşan Önder, Doç Dr Bayram Özhan, Doç Dr Hamdi Cihan Emeksiz
13:30-15:00 Diyabet Polikliniklerinde Sık Sorulan Sorular ve Cevapları
Oturum Başkanları: Prof.Dr.Hakan Döneray, Hemş.Saliha Yılmaz, Dr.Dyt.Yasemin Atik Altınok
Konuşmacılar: Prof Dr Nihal Hatipoğlu
Hemş.Perihan Yetim
Dr.Dyt.Beyza Eliuz Tipici
15:00-15:30 ARA -  Videolarla Başarı Hikayeleri
15:30-16:00 Diyabet Yönetiminde Tele Tıp Uygulamaları ve Ülkemizdeki Yasal Durum
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Semra Çetinkaya
Konuşmacı: Prof.Dr.İhsan Esen
16:00-16:30 Türkiye Çocukluk Çağı Diyabet Programı Geçmiş ve Gelecek
Konuşmacı: Prof Dr Zehra Aycan
16:30-16:45 ARA -  Videolarla Başarı Hikayeleri
16:45-17:45

Sözel Bildiriler
Oturum Başkanları: Prof Dr Erdal Adal, Doç Dr Hüseyin Demirbilek

DSS-001 Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocuk ve Adolesanlarda Mesane Disfonksiyonunun Üroflowmetri ile Değerlendirilmesi
Zümrüt Kocabey Sütçü

DSS-002 Yeni tanı tip 1 diyabetli çocukların ebeveyn eğitiminde uzaktan eğitimin etkisi
Günay Demir

DSS-003 Tip 1 Diyabetli Adolesanların Sosyal Çevrelerinin Metabolik Kontrol Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi
Ayşegül Ceran

DSS-004 Pandemi Öncesi ile Pandemi Sürecinde Tanı Alan Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çocukların Başvuru Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Aynur Kor

DSS-005 Tip1 Diyabetli Çocuk ve Adolesanların Ebeveynlerinde Sağlık Okuryazarlığının Metabolik Kontrole Etkisi
Kader Saran

DSS-006 Tip 1 Diyabetli Adolesanlarda Diyabet Bakımında Ebeveyn İzleminin Metabolik Kontrole Etkisi
Meryem Sansur

  27 Ekim 2022 Perşembe
08:30-09:45 Diyabet Yönetiminde Teknoloji

Oturum Başkanları: Prof.Dr.Damla Gökşen, Prof.Dr.Ece Böber
Konuşmacılar:
Prof.Dr.Şükrü Hatun: Tip 1 Diyabet tedavisinde güncel ihtiyaçlar ve otomatik insülin verme sistemleri
Doç.Dr.Beray Selver Eklioğlu: Olgularla sensör verilerinin yorumlanması ve aile eğitimi
Uzm.Hemş.Günay Demir: Teknoloji kullanımında dermatolojik sorunlar: Önlenmesi ve Tedavisi
09:45-10:00 ARA
10:00-10:30 Evdeki Diyabet Ekibi Ve Bir Babanın Rolü
Oturum Başkanları: Prof.Dr.Mehmet Nuri Özbek, Uzm Psk.Derya Toparlak
Konuşmacılar:
Doç Dr Mesut Parlak
Diyabetli çocuğu olan bir baba
10:30-11:30 Olgularla Özel Gereksinimi Olan Diyabetlileri Nasıl Yönetelim?
Konuşmacılar:
Prof.Dr.İlknur Arslanoğlu
Hemş.Nimet Barna (Göçmenler)
Prof. Dr.Şebnem Soysal (Otizm, MR)
11:30-12:30 Diyabet Ekibi Forumu : Prof.Dr.Zehra Aycan
12:30 - 12:45 Kapanış
Önemli Tarihler